Iskolánkról

Iskolatörténet

 

Rövid történet

Az iskolának több mint 150 éves múltra visszatekintő történelme van. Létesítését 1857-ben határozta el a református egyházmegye, és 1859-ben kezdte el működését Székely Tanoda néven a vártemplom mellett, az első gimnáziumi osztály beindításával, német iskolaként. A jelenlegi épület telke az 1860-as években került az iskola tulajdonába  adakozások és vásárlások révén. 1870-ben gróf Mikó Imre saját költségén Zofahl Gusztáv építészmérnökkel elkészíttette a főtér felőli szárny tervét, amit 1877-re fel is építettek. Ekkor felvette a "Ev. Ref. Székely Mikó Kollégium" nevet.

Az iskola az államosítás évében elveszítette a nevét, egyházi jellegét, és állami iskolaként működött tovább. A rendszerváltás után, 1993-ban egy osztállyal újraindult a református oktatás  a Székely Mikó Kollégium tagozataként. 1996-tól  már önálló oktatási intézményként kezdett el működni, és felvette a Református Kollégium nevet.

Az iskola ma is az Erdélyi Református Egyházkerület épületében működik, amin  a Székely Mikó Kollégiummal osztozik, állami tanintézményként ,egyházi támogatással.. A kollégium nyitott bármilyen felekezetű diák számára, így sikerült elérnünk, hogy ma már 300 diákunk van.

Iskola sajátosságai

A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium egyházi iskolaként határozza meg önmagát,

szorosan kapcsolódik az Erdélyi Református Egyházkerülethez, ugyanakkor tanrendje az állami tanrendbe tagolódik.

Fontos tevékenységeink: Csendes Napok, kórustalálkozók, gitárest, egyházi és világi ünnepek megtartása, a Protestáns Kollégiumok Erdélyi Matematika versenyének szervezése.

Az iskola oktatási szerkezete:

épülőben levő elemi osztályos tagozat, egy előkészitő osztállyal
V-VIII osztályos gimnáziumi tagozat, évfolyamonként 1 osztállyal.
IX-XII osztályos líceumi tagozat, évfolyamonként 2 osztállyal:

· Reál tagozat. Matematika-informatika szakkal

· Humán tagozat: Református teológia szakkal

Szabó- Sinka Sámuel

XII.G2012-11-06 10:02:59
Csurulya Edit

2016-11-29 13:00:32
Csurulya Edit

----

2016-10-30 10:20:01
Nagy Mónika

2012-11-29 14:29:09
Csurulya Edit

A SEPSISZENTGYÖRGYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE

2012-07-20 13:37:33
Márton Csaba (RK)
Érettségi 2019
(2019-06-03, Gáll Annamária)